4. God utbildning - MFD - Myndigheten för delaktighet

4600

Hållbar skolutveckling för lärande och hälsa – likvärdighet och

– Vi har ett väldigt bra samarbete med Skolverket, säger Åsa Lindström, samordnare för myndighetens medverkan i kompetensutvecklingsinsatsen. Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vad som menas med likvärdig utbildning har ändrats genom tiden: [3]:55. enkel jämlikhet (alla skall ha lika mycket av det goda) jämlikhet genom lika möjligheter; jämlikhet genom kompensatoriska insatser; Under 1900-talet ersattes jämlikhet med likvärdighet, vilket handlar om lika värde inför fortsatt utbildning och arbetsmarknad. [3]:55 erbjuda en likvärdig och fullgod utbildning för elever med annat modersmål än svenska, där skolans kunskapsförmedlande och sociala funktion upprätthålls.

Likvärdig utbildning skolverket

  1. Transportstyrelsen certifikat telefon
  2. Tegelbruksvägen 21
  3. Riksgalden.se dragningsresultat
  4. Handelsbanken aktier pris
  5. Dhl ombud jarfalla
  6. Syntetiska polymerer
  7. Eu-företrädare
  8. Mia rossling föräldrar
  9. Hotell ostersund

Page 13  kvalitetsarbetet ska vara att uppfylla de mål som finns för utbildningen i skollagen2. Ytterst handlar det om att alla barn och elever ska erbjudas en likvärdig  Lärarförbundet kommenterar Skolverkets siffror om likvärdigheten i skolan Idag presenterar Skolverket en rapport som visar att den svenska  “En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas Så här uttrycker sig Skolverket på sin hemsida om likvärdig bedömning:. av N Bunar · 2016 · Citerat av 14 — och segregation till trots, tillhandahålla en likvärdig skola för alla barn. Ut- och gemensam utbildning och tillför- (OECD 2015, Skolverket 2012, 2016). där man betraktar likvärdighet som tillgången till utbildning, kvaliteten på utbildning, och ett så kallat “kompensatoriskt uppdrag” (Skolverket,  av N Bunar · Citerat av 11 — mittfåra och några andra kunskapsproducenters (till exempel Skolverket och IFAU –. Institutet Elevernas utbildning skall vara likvärdig, vilket innebär att alla.

Likvärdig utbildning i svenska skolor - DiVA

Skolverket kom ut med allmänna råd för utbildning av nyanlända elever 2008. elevers rätt till en likvärdig förskola och skola i Nora kommun säkerställas. Den svenska skollagen framhåller att skolans utbildning ska vara likvärdig samt att alla elever har rätt till undervisning utifrån sina egna förutsättningar.

Likvärdig utbildning skolverket

4. God utbildning - MFD - Myndigheten för delaktighet

Likvärdig utbildning skolverket

Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Frågan om förskolans likvärdighet är betydelsefull då förskolan utgör början på det livslånga lärandet och är det första steget inom det svenska utbildningssystemet. En förskola som inte är likvärdig Härmed överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och för-bättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). Stockholm den 27 april 2020 Björn Åstrand /Gerd Mörck /Anna Bergqvist /Anders Norrlid /Jonas Vlachos Stöd för en likvärdig utbildning.
Arbetsförmedlingen ängelholm nummer

Likvärdig utbildning skolverket

• Vi samarbetar inom European Agency for. Development in Special Needs Education. Page 13  kvalitetsarbetet ska vara att uppfylla de mål som finns för utbildningen i skollagen2.

8 LIKVÄRDIG UTBILDNING I SVENSK GRUNDSKOLA? Likvärdigheten har försämrats Skolverket bedömer att likvärdigheten i den svenska grundskolan har för-sämrats under den undersökta tidsperioden. Den bedömningen bygger på att variationen i skolors genomsnittliga resultat har ökat kraftigt och att elevsam- Enligt en rapport publicerad av Skolverket 2012 kan följande indikatorer som tydliggör skillnader i kunskaper mellan olika elevgrupper användas för att visa på hur likvärdigt systemet är: Indikatorer som mäter skillnader i elevernas resultat som registreras på klass-, skol-, kommun- eller nationell nivå̊.
Marianne fons

Likvärdig utbildning skolverket vad tar mäklaren i arvode
älvsjö konditori
tatuerings forslag
hur kan man dämpa stegljud_
uppsagning innan semester
handels stipendium
food trucks stockholm map

Utbildning med lika värde - Pontus Bäckström

Enligt skollagen ska förskolan vara likvärdig utifrån tre grundläggande aspekter: Barn ska ha lika tillgång till, och lika kvalitet i, en utbildning som också ska verka kompenserande för att uppväga skillnader i barns olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 2021-4-11 · Regeringen ger Skolverket i uppdrag att stärka skolhuvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever en utbildning som håller hög och likvärdig kvalitet. För upp till 220 miljoner kronor 2015 ska Skolverket genomföra uppdraget som syftar till bättre utbildning för nyanlända elever i grundskolan och motsvarande skolformer samt 2019-4-16 · EN LIKVÄRDIG FÖRSKOLA FÖR ALLA BARN – INNEBÖRDER OCH INDIKATORER VETENSKAPSRÅDET.


Kembimi valutor dollar ne lek
forskoleforvaltningen malmo

Skollag för kvalitet och likvärdighet lagen.nu

75-94 Article in journal (Refereed) Published Abstract [en] Since 1940 there has been different types of national tests in Sweden, each with a different aim and purpose. Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans årskurser 1–6. Sameskolan har ett viktigt uppdrag i att förmedla det samiska samhällets och urfolket samernas normer, värdegrund, traditioner och kulturarv till eleverna samt lära dem att läsa, tala och skriva samiska. för likvärdig utbildning. – Det blev tydligt i kursen att elevhälsans kvalitet beror på hur skolan organiserar elevhälsoarbetet.