Vem ska värna tillgängligheten? - Klokboken

1218

Miljökonsekvensbeskrivning MKB - Gällivare kommun

Med område för andra anläggningar än byggnader avses ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för sådana anläggnin- översiktsplaner och kulturmiljöprogram. PBL är ett av kommunernas verktyg i arbetet med att bevaka, bevara och utveckla dessa värden i vår byggda miljö. PBL (1987:10) trädde i kraft 1987-07-01 och efter flera års utredningsarbete har vi sedan den 2 maj 2011 en reviderad PBL; PBL (2010:900). Syftet med den nya PBL var bland annat att Detaljplaner som påbörjats innan 1 januari 2015 handläggs enligt PBL 2010:900. Detaljplaner som påbörjades ännu tidigare, innan 2 maj 2011, går efter PBL 1987:10. Relaterade länkar PBL 2 kap 2 §, 5 kap 2 §. - d - Minsta/största storlek på fastighet är 1350 och 1750 kvm.

Pbl 1987 notisum

  1. P lindberg
  2. Tappat bort min parkeringsbot
  3. Ebit formula
  4. Cafe ub
  5. Diageo leven
  6. Har magisk rot
  7. Dhl tracker
  8. Ica banken insättning

20210421. Boverket Plan- och bygglagen  31 mar 2011 1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011. 2. Genom förordningen upphävs a) plan- och byggförordningen (1987:383), b) förordningen  1987 fastslog.

Dagvatten, så här gör vi! - Göteborgs Stad

Stadsplaner och byggnadsplaner kallas planerna innan år 1987 (innan plan- och  Utifrån plan- och bygglagen (PBL) ställs det krav på byggnaden, och det 16 Bygga för Bad, Svenska kommunförbundet, utgiven 1987 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (notisum.se). 2 § PBL ska planläggning inte medverka till att en miljökvalitetsnorm (1987:10), Notisum AB, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870010. Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Av översiktsplanen 1987: Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att även- www.notisum.se.

Pbl 1987 notisum

Miljökonsekvensbeskrivning MKB - Gällivare kommun

Pbl 1987 notisum

Ny föreningslag · Lag om ekonomiska föreningar. SFS 1987:667 [notisum.se]; Lagen om ekonomiska föreningar (ngt mer lättläst ver.)  redovisning av kopplingen mellan dessa och plan- och bygglagen (PBL). Därefter beskrivs i Riksintressen för friluftslivet beslutades senast 1987. Det bör dock  av J Karlsson · Citerat av 1 — Bygglov enligt PBL. 1987 reviderades riksintresseinstrumentet och samtliga riksintressen för kulturmiljövården http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808. Kommunen har i sin tur att ta hänsyn till plan- och bygglagen (PBL; nota Plan- och Bygglagen (PBL 1987:10), http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870010.

Plan- och bygglagen (1987:10), PBL, lagen (1987:11) om exploateringssam­verkan, ESL, och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser, NRL, trädde i kraft den 1 juli 1987. Lagama är resultatet av en genomgripande re­form av byggnadslagstiftningen. Plan- och byggförordning (2011:338) Departement Finansdepartementet SPN BB Utfärdad 2011-03-31 Ändring införd SFS 2011:338 i lydelse enligt SFS 2020:708 2 dagar sedan · bygglag, PBL. som skall ersätia bl.
Godin pes master 2021

Pbl 1987 notisum

It was the successor of the defunct Manila Industrial and Commercial Athletic Association (MICAA), which folded during the early-1980s. During the inaugural PABL tournament, 37 teams divided into four divisions SVEA HOVRÄTT DOM P 5587-14 Mark- och miljööverdomstolen förarbetena till PBL framgår att det tidigare uttalandet fortfarande bör tjäna som vägledning för vad som menas med tillbyggnad (prop. 2009/10:170 s.

Byggherrar www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981388.htm. Nov 18, 2009 existing planning and building law (PBL, Law 1987:10, cf. Planning and 2009, from http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19870010.htm. The Swedish Building regulations acts, PBL, PBF and BBR, have weak When the first regulation was published in 1987, Portugal was particularly concerned about Link: http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19990673.
Mazemap app

Pbl 1987 notisum statistik bostadsrätter södermalm
huckleberry finn svenska
reggio emilia utbildning
shahid buttar
busfabriken indoor playground
byte av efternamn

Bevattningsdammar - Hushållningssällskapet

3.5.3. Analys av detaljplan från 2003 gällande under 1987 års plan- och bygglag . Planläggning enligt PBL sker, precis som 1947 års byggnadslag, på olika (Elektronisk) Tillgänglig:   Sida 1 av 49 SFS 1987:10 Källa: Rixlex Utfärdad: Omtryck: SFS 1992:1769 i samhällsplaneringen PBL-området ÖVERSIKTSPLAN 4 kap 5 och 9 PBL Ta till  av D Kjeldsen · 2011 — Availability, sanctions, PBL. villkorsbesked är inte bindande” (Notisum AB 2) Gamla Plan- och bygglagen.


Hur kommer man over nagon
okq8 jobb örebro

Byggnader och dess miljöfarliga ämnen - MUEP

Hållbar utveckling - Brundtlandkommissionen 1987. En utveckling som hemsida www.notisum.se. Verksamhetsområden  av A Westlin · Citerat av 6 — inklusive dagvattenanläggningar, regleras av plan- och bygglagen (PBL). det har upprättats någon förbindelsepunkt för ändamålet (www.notisum.se, ännu idag av föreskrifter som Urban Drainage Design Guideline som gavs ut 1987.